Aktuality


 

 

19.4.2016

Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec n.C. - Trutnov Poříčí

V rámci stavby "Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec n.C. – Trutnov Poříčí", zahájila začátkem dubna firma SGJW Hradec Králové, spol. s r.o. rekonstrukci na železničním svršku a spodku. Jedná se zejména o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstranění vrchního krytu i podkladu silniční komunikace navazující na přejezd a zřízení nové přejezdové konstrukce vč. navazujícího úseku komunikace. Součástí stavby je také přezdění a zřízení izolace propustku v km 88,281. 

13.10.2015

Železniční přejezdy na trati Hradec Králové - Turnov

Zkraje měsíce října byla zahájena stavba "Železniční přejezdy na trati Hradec Králové-Turnov" kde bude naše firma provádět rekonstrukci stávajících železničních přejezdů na jednokolejné trati Hradec Králové hl.n. – Turnov. Rekonstrukce proběhne na přejezdech (Jeřice km 22,889, Světí km 4,633, Sadová km 17,713, Kovač km 6,231, Sedličky km 2,298, Valdice km 3,127). Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty s.o.


 

10.8.2015

Zprůjezdnění koleje č.509 v SOKV Ústí nad Labem

Zkraje měsíce srpna byla zahájena stavba "Zprůjezdnění koleje č.509 v SOKV Ústí nad Labem" kde je hlavním záměrem investora ČD Cargo a.s. napojení stávající koleje č.509 mezi halou H106 a kolejí č.524 před halou HATO. V rámci stavby dojde ke stavebním úpravám haly H106 a to především zřízení vjezdových vrat pro kolej č.509, úpravy nosné konstrukce haly a čelních stěn a přeložek stávajících sítí. Předpokládané dokončení stavby je v září 2015.


 

29.6.2015

Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka-Malá  Skála

Na přelomu června začala stavba "Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka-Malá Skála", přičemž dojde k výměně kolejového roštu, štěrkového lože, pláně železničního spodku, rekonstrukce stezek a obnovení odvodnění. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty s.o.

 


 

29.6.2015

Revitalizace tratě Pardubice-Ždírec nad Doubravou

V rámci rozsáhlé stavby "Revitalizace tratě Pardubice-Ždírec nad Doubravou", zahájila v červnu firma SGJW Hradec Králové , spol. s r.o. stavební práce v úseku žst. Slatiňany, kde bude provedena rekonstrukce železničního svršku a poloostrovní nástupiště s centrálním přechodem. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty s.o.


15.10.2014

Opravné práce v úseku Planá - Tachov
Dne 7.10 odstartovaly opravné práce na trati Domažlice - Planá u Mar. Lázní, která bude ukončená v polovině prosince. Účelem stavby je TSO, výměna kolejového roštu, kolejového lože, zřízení BK, oprava přejezdů a úprava GPK.

10.8.2014

Nové Sedlo - rekonstrukce zhlaví
Zkraje měsíce srpna byla zahájena stavba "Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. - Cheb, úsek Nové Sedlo - Sokolov". Náplní akce jsou infrastrukturní opatření, která umožní úpravou železničního svršku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení zvýšení traťové rychlosti. Stavba se dělí na dvě etapy a bude probíhat do konce měsíce září.

21.7.2014

Novostavba trati Sedlnice - Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově
Dnešním dnem odstartovala realizace stavby, jejíž účelem je zpřístupnit mezinárodní letiště LJO veřejnou kolejovou dopravou. Do nové žst. LLJO bude vybudována nová elektrizovaná železniční přípojka napojená na stávající traťový úsek. Dokončovací práce budou v souladu s harmonogramem provedeny na začátku října letošního roku.

5.6.2014

Oprava výhybek a GPK v žst. Malešice Praha
Dne 2.6. 2014 byla zahájena oprava v žst. Malešice, která by měla být kompletně zrealizována do začátku července. Jedná se o výměnu dřevěných pražců příčných i výhybkových a o opravu geometrické polohy koleje.

13.5.2014

Oprava kolejí v Hradci Králové
Během dubna a května probíhala oprava koleje č. 10a a 12a a výhybek č. 7, 9, 13, 18 na hlavním nádraží v Hradci Králové.

12.12.2013

OKV Most - Rekonstrukce PHM 
V období 22.7.2013 – 12.12.2013 probíhala kompletní rekonstrukce výdejní stanice PHM. Provedena nová technologie výdeje nafty.


7.10.2013

Oprava koleje na trati Smržovka - Tanvald
Po provedení prací na železničním svršku a spodku byl obnoven provoz v úseku km 22,0 - 23,3. Dokončovací práce budou v souladu s harmonogramem provedeny na jaře příštího roku.

25.9.2013

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice
Dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice v Plačicích jejíž realizace probíhala v období 18.2.2013 - 25.9.2013.

13.6.2013

Oslavili jsme 20 let!

Jubilejní 20. výročí založení naší firmy jsme oslavili v restauraci U Letců.

Počasí nám přálo, k tanci a poslechu zahrál kolega František Mládek s kapelou a všichni se výborně bavili. Dík patří všem, kteří se na přípravách této akce podíleli.

U příležitosti oslav zpracoval kolektiv autorů pod vedením Ing.Vladimíra Famfulíka tištěnou publikaci, která připomíná 20-ti leté působení firmy na trhu železničního stavitelství.

 20let
Hradec Králové
konečný stav Martinice
LLJO
Malešice
Nové Sedlo
PHM Most
PHM Most
Plačice
Planá - Tachov
přejezd Jeřice
Smržovka
SOKV Ústí n/l
Stará Paka - Malá Skála
žst. Slatiňany