Certifikáty a licence

Při své činnosti klademe velký důraz na kvalitu prací, jsme držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001. Naše společnost je držitelem Úředního povolení k provozování dráhy a držitelem Licence a osvědčení k provozování drážní dopravy udělené DÚ Praha podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.ČSN EN ISO 9001:2009
Systém managementu kvality byl u nás certifikován již v roce 2000. Naše společnost v duchu svého sloganu: „Plnění Vašich požadavků a přání prokazují výsledky naší práce" klade na kvalitu prováděných prací velký důraz. Kvalita prováděných prací otvírá možnosti k získávání nových zakázek.

ČSN EN ISO 14001:2005
Ochranu zdraví lidí a šetrný přístup k životnímu prostředí při všech svých činnostech klademe mezi naše prioritní cíle. Proto jsme se rozhodli zavést systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, v roce 2004 jsme tento systém obhájili a získali certifikát systému environmentálního managementu.

ČSN OHSAS 18001:2008
Vědomi si důležitosti zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme vyjádřili svůj závazek ke zlepšování výkonnosti systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v roce 2006 jsme zavedli systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.


Osvědčení dopravce
Toto osvědčení dokládá, že máme vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění drážní dopravy a máme vytvořen systém zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy. Dále splňujeme podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy, splňujeme podmínky pro provozování drážních vozidel a určených technických zařízení.

Politika systému managementu
Základním cílem činnosti celé společnosti a všech pracovníků je efektivní využití sil a prostředků k uspokojování požadavků a přání zákazníků, dodržení kvality, šetrný dopad na životní prostředí a ochrana zdraví, spolehlivost předávaných prací na všech úrovních produkovaných výrobků a služeb, plnění dohodnutých termínů a přiměřených nákladů v segmentu trhu. 

Rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích SGJW
Rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích společnosti SGJW Hradec Králolvé spol. s r.o., vyžadovaný drážním úřadem, je ke stažení zde.