O nás

 

Naše společnost zahájila stavební činnost dnem 1.7.1993 realizací zakázek pro ČD. Zaměstnancům od počátku nechyběly bohaté zkušenosti a znalosti technologií při vlastní realizaci prováděných železničních staveb, především při údržbě, opravách a novostavbách kolejí a výhybek a souvisejících činností. K tomu je společnost zabezpečena potřebným počtem technických pracovníků a kvalifikovaných dělníků. Profesní vzdělání všech zaměstnanců je zabezpečováno tak, aby byly zajištěny veškeré požadavky zákazníků na kvalifikaci a odbornou způsobilost.

   

       

 

Pracujeme s nejmodernějším technickým vybavením od drobné mechanizace až po těžkou mechanizaci a odpovídajícími silničními dopravními prostředky. Pro údržbu a opravy strojního zařízení jsme vybaveniy vlastní dílnami a skladovacími prostory v montážním a opravárenském středisku v Hradci Králové. Pro uskladnění a regeneraci svrškového materiálu a pro montáž komponentů železničního svršku bylo vytvořeno a vybaveno pracoviště montážní základny.

 

"Plnění Vašich požadavků a přání prokazují výsledky naší práce"

 

V současné době provádíme veškeré činnosti související s údržbou, opravami, modernizací a novostavbou tratí včetně staveb s tím souvisejících, zemní práce, odvodnění, umělé stavby, nákladiště, revizní jámy atd., zajistíme a výkonově zabezpečíme práci těžkých mechanismů při opravách, rekonstrukcích a modernizacích, atd. Dále provádíme a zajišťujeme práce v oblasti pozemního stavitelství též se všemi požadovanými návaznostmi. Ke všem výše uvedeným činnostem zabezpečujeme projektovou dokumentaci, přípravu a projednání staveb, včetně technického dozoru investora a geodetických prací se stavbou souvisejících. Součástí naší nabídky je i zajištění dohlédací služby na kolejových výhybkách a zařízeních dopravní cesty ve smyslu zákona o drahách. V návaznosti na odbornou způsobilost provádíme provozování dráhy a drážní dopravy.

 

Společnost SGJW Hradec Králové s r.o. se opakovaně umístila v první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem v anketě MID-TOP STAV, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Stavebnictví.