Dohlédací služba staveb drah

        

 

Dohlédací činnost provádí kvalifikovaní pracovníci firmy z důvodu zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy. Provádění pravidelných prohlídek a měření staveb drah stanovuje § 49 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb.

 

Jedná se především o následující výkony:

  • obchůzka trati s měřením koleje
  • kontrolní jízda
  • měření GPK kolejí a výhybek s kontinuálním záznamem
  • měření výškové polohy a rozchodu ve výhybkách
  • prohlídka výhybek, nedestruktivní prohlídka kolejnic, srdcovek, jazyků výhybek a svárů, komplexní prohlídka
  • prohlídka mostů, objektů mostům podobných tunelů
  • prohlídka zabezpečovacího zařízení, komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Četnost a rozsah jednotlivých úkonů jsou vyhláškou stanoveny vždy v návaznosti na typ dráhy (celostátní, regionální, vlečka).