Mostní stavby, propusty, umělé stavby dráhy

 

Nedílnou součástí rozsahu činností, které může naše firma pro zajištění komplexnosti služeb v oblasti dopravních staveb nabídnout, jsou mostní stavby. Velký důraz je kladen na kvalitu provedené práce v odpovídajícím termínu, kterou zajišťují techničtí pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru mostních a dopravních staveb.

 

Mezi hlavní činnosti v oblasti mostního stavitelství patří:

  • rekonstrukce mostů a propustků
  • rekonstrukce opěrných a zárubních zdí
  • sanace kamenných a betonových mostů
  • provádění hydroizolací mostních objektů
  • statické zajištění betonových a kamenných mostů
  • zajištění související projekční a inženýrské činnosti<

 

Reference

Oprava mostu v km 9,725 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy


Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Praha
Termín realizace: 08/2012 - 09/2012
Cena díla: 2.256.952,- Kč

 

Důvodem opravy jednopolového mostu přes místní komunikaci byl nevyhovující stav nosné konstrukce. Provedená sanace opěr, klenby, čelní zdi a výstavba nových říms zlepšila stav mostní konstrukce. Na provedené cementové stabilizaci a římsách se provedla izolace ochráněna geotextilií.


Oprava propustků v km 5,397; 5,561; 6,764 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek

Objednatel: SŽDC s.o., SDC Ostrava
Termín realizace: 08/2011
Cena díla: 1.982.606,- Kč

Opravy propustků se prováděly z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu a zvýšení kapacity převedení občasné vodoteče. Propustky byly tvořeny dvojici kamenných opěr, které nesly kamennou desku. Jsou nahrazeny ocelovými flexibilními poplastovanými rourami a železobetonovými rourami DN 800mm.


Oprava mostu v km 9,725 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy


Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Praha               
Termín realizace: 08/2012 - 09/2012
Cena díla: 2.256.952,- Kč

 

Důvodem opravy jednopolového mostu přes místní komunikaci byl nevyhovující stav nosné konstrukce. Provedená sanace opěr, klenby, čelní zdi a výstavba nových říms zlepšila stav mostní konstrukce. Na provedené cementové stabilizaci a římsách se provedla izolace ochráněna geotextilií.