Pozemní stavby

 

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství, cenové kalkulace včetně zpracování investičního záměru a související projekční a inženýrskou činnost.

 

Mezi naše hlavní činnosti pozemního stavitelství patří především:

  • výstavba průmyslových objektů:
    zakládání objektů, ocelové haly s lehkým opláštěním, ocelové přístřešky, zděné objekty tradiční konstrukce
  • bytová a občanská výstavba:
    dispoziční změny interiérů občanské a bytové výstavby, půdní vestavby, změny bytových jader panelových domů, výstavba rodinných domů
  • výstavba inženýrských sítí:
    voda, kanalizace, plyn, včetně zajištění zemních prací 

 

Reference

Oprava zastřešení II.nástupiště v žst.Přelouč

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové
Termín realizace: 11/2013 - 4/2014                         
Cena díla: 2.489.249,- Kč

Jedná se o kompletní opravu zastřešení II.nástupiště v žst. Přelouč. Provedena kompletní oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků. Vyměněny výplně schodišťových stěn podchodů. Provedena kompletní oprava omítek a keramických obkladů. Provedeno nové osvětlení nástupiště. Dále osazen nový mobiliář pro cestující veřejnost.


OKV Most – rekonstrukce PHM                     

Objednatel: ČD CARGO a.s.
Termín realizace: 5/2013 - 12/2013                            
Cena díla: 7.544.688,- Kč 

Jedná se o kompletní rekonstrukci výdejní stanice PHM. Provedeny nové nátěry OK, stavební úpravy, klempířské a zámečnické práce. Provedena nová technologie výdeje včetně ASŘ výdeje nafty. Provedeny nové elektromontážní práce včetně hromosvodů na všech objektech. Provedeno oplocení objektu s nádržemi na naftu. Výdejní stanoviště vyhovuje všem normám a vyhláškám z ekologického hlediska.


Rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Termín realizace: 2/2013 - 9/2013
Cena díla: 1.894.562,- Kč

Přístavba mateřské školy Nepolisy

 

Objednatel: Obec Nepolisy                                    
Termín realizace: 3/2011 - 8/2011
Cena díla: 3.521.823,- Kč

 

Jedná se o kompletní přístavbu k objektu stávající mateřské školy. Provedena výstavba dvoupodlažního objektu s valbovou střechou. Objekt je cihelný, stropní konstrukce z keramických panelů, střešní konstrukce dřevěná. 1.NP objektu připraveno pro zamýšlené zázemí pro školní dvůr. 2.NP tvoří učebny, šatny, zázemí a rozšíření sociálního zařízení pro děti. Součástí stavby je též únikové schodiště. Provedeny kompletní ZTI + ÚT + VZD + elektro.

Výstavba objektu pro sněhovou mechanizaci Železná Ruda - město

Objednatel: SŽDC s.o., SS Západ
Termín realizace: 11/2011 - 9/2012
Cena díla: 9.976.000,- Kč
Jedná se o provedení stavby nového objektu včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí, který slouží jako zázemí pro uložení sněhové mechanizace. Objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou. V 1.NP garáž a zázemí obsluhy, 2.NP kanceláře a školící místnost. Před zahájením stavby bylo nutné provést demolice stávajících objektů, které byly v místě nové stavby.

Rekonstrukce AT objektu v PJ ONJ DKV Praha

Objednatel: VIAMONT DSP a.s. Ústí nad Labem
Termín realizace: 1/2011 - 8/2011
Cena díla: 6.593.100,- Kč