Železniční stavby

 

Hlavním oborem činnosti naší firmy jsou již od doby svého vzniku železniční stavby. Provádíme veškeré stavební práce týkající se novostaveb a rekonstrukcí kolejových tratí. Firma si za dobu své existence vybudovala pevnou pozici v oboru železničních staveb a při své práci používá nejmodernější technické vybavení. Díky bohatým zkušenostem našich zaměstnanců a znalostem prováděných technologií při vlastní realizaci se firma podílí i na výstavbě nejnáročnějších stavebních celků související s výstavbou železničních koridorů na území ČR.

 

Mezi hlavní činnosti na železničních stavbách patří především:

  • novostavby a rekonstrukce železničních tratí a uzlů
  • stavba a rekonstrukce železničních přejezdů
  • zemní práce, odvodnění tělesa železničního spodku
  • opravné práce a dohlédací činnost na vlečkách
  • kolejové váhy, čistící jámy, desinfekční koleje
  • dokumentace geometrické polohy koleje, diagnostika
  • související projektové dokumentace a inženýrská činnost

 

Reference

OŘ-HK oprava přejezdu Třebechovice pod Orebem km 43,446

Objednatel: SŽDC s.o., SDC Hradec Králové                         
Termín realizace: 08/2013
Cena díla: 1.895.585,- Kč

Základním cílem stavby byla oprava stávajícího železniční přejezdu. Výměna staré nevyhovující konstrukce přejezdu Gumokov za novou konstrukci Strail. Výměna štěrkového lože a pražců. Oprava přilehlé komunikace.


Výstavba PZS v km 0,348 trati Rokycany - Nezvěstice

Objednatel: GJW Praha spol. s r.o.
Termín realizace: 07/2012


Oprava trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy v úseku 7,410 – 10,010

Objednatel: SŽDC s.o.
Termín realizace: 07-11/2012
Cena díla: 15.721.154,- Kč

 

Předmětem zadání stavby byly opravné práce na infrastruktuře železniční trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun. Mezi hlavní důvody pro provedení opravných prací patřily odstranění téměř havarijních stavů některých objektů, odstranění pomalých jízd, provedení běžné údržby z důvodu opotřebení a zastarávání infrastruktury, příprava na zvýšení intenzity dopravy a na zvýšení dovolené třídy traťového zatížení v úseku Praha Smíchov – Rudná u Prahy ze třídy B2 na C2. Mezi hlavní části stavby patřila výměna dřevěných a betonových pražců včetně demontáže a likvidace pražců původních, pročištění a doplnění štěrkového lože, montáž kotev, zřízení BK, úprava GPK, oprava příkopů, banketů, stezek, přejezdů, odvodnění, výřezu porostu, oprava mostního objektu a opěrné zdi. Součástí oprav byla i přeložka tratě zvětšením poloměru oblouku včetně sanace z důvodu zvýšení traťové rychlosti.


Modernizace železniční trati č. 109 Kraków Biežanów - Wieliczka Rynek a provedení prací na zastávce Kraków Lagiewniki

Objednatel: GJW Praha spol. s r.o.
Termín realizace: 11/2011 - 5/2012
Cena díla: 4.991.035,- Kč

Oprava koleje v TÚ Smržovka - Tanvald v km 26,109-26,801
trati Liberec Tanvald

Objednatel: SŽDC s.o., SDC Liberec
Termín realizace: 10-11/2011
Cena díla: 10.055.655,- Kč

Základním cílem stavby byla oprava stávajícího železničního svršku na trati Liberec - Tanvald a jejího nahrazení novým železničním svrškem s ocelovými pražci tvaru "Y". Uvedený traťový úsek má velmi nepříznivé směrové poměry s množstvím oblouků o poloměru menším než 190m.

V uvedeném úseku bylo provedeno strojní čištění koleje, výměna pražců ( Y, B91, SB8 ) a výměna kolejnic za nové kolejnice 49E1.V úseku byla zřízena bezstyková kolej a železniční přejezd s vnitřní konstrukcí Bodan na pražcích Y. V místě přejezdu došlo k vyčištění kanalizace, vybudování nového odvodnění do šachty a svedením do kanalizace. V úseku byly obnoveny stezky, bankety, příkopy, zajišťovací značky, hektometrovníky a doplněna výstroj dráhy.


Sanitární kolej žst. Kralupy nad Vltavou;
Rekonstrukce technologie PHM v provozním pracovišti Kralupy nad Vltavou DKV Praha

Objednatel: České dráhy, a.s.
Termín realizace: 09/2010 - 06/2011
Cena díla: 17.672.040,- Kč + 
3.241.603,- Kč