Modernizace železniční trati č. 109 Kraków Biežanów - Wieliczka Rynek

Objednatel: GJW Praha spol. s r.o.

Projektant: SUDOP Praha a.s.
Termín realizace: 11/2011 - 5/2012
Cena díla: 4 991 035,- Kč

 

Základním cílem stavby byla kompletní dodávka části výše uvedené stavby - stavebního objektu „Nástupiště“ - výstavby jednostranných nástupišť délky 200 m na zastávkách v traťovém úseku Kraków Biežańow - Wieliczka Rynek Kopalnia.

 • Kraków Biežanów – Tor 101 km 0,274-0,474 d. 200 m
 • Kraków Biežanów – Tor 103 km 0,274-0,474 d. 200 m
 • Kraków Biežanów Droždžownia km 1,498-1,698 d. 200 m
 • Wieliczka Bogučice km 3,171-3,371 d. 200 m
 • Wieliczka Rynek Kopalnia km 5,285-5,485 d. 200 m

Celkově bylo vybudováno 1000 bm nástupištní hrany. Při výstavbě bylo zabudováno

 • 3046 m3 materiálu pro zřízení zemního tělesa
 • 995 m3 štěrkodrtí
 • 285 m3 betonové směsi
 • 1019 ks nástupištních prefabrikátů L2
 • 1000 ks nástupištních desek E20
 • 1044 bm obrubníků
 • 2132 m2 zámkové dlažby.

Stavební práce byly provedeny v nepřetržitých výlukách v rámci modernizace výše uvedené železniční trati. Stavba byla náročná především z hlediska  koordinace prací mezi zhotoviteli jednotlivých stavebních objektů a dále z časového presu plynoucího z požadavku investora na kompletní zhotovení stavby ve výlukovém  čase 42*N. Další problémy vznikaly z důvodu práce v cizím prostředí, ve styku s polskými dodavateli a se zástupci investora. Stavba byla dokončena v požadovaném termínu. Stavební práce byly provedeny v plném rozsahu dle SOD, řádně a odborně.