„Sanitární kolej žst. Kralupy nad Vltavou“

„Rekonstrukce technologie PHM v provozním pracovišti Kralupy nad Vltavou DKV Praha“

Objednatel: České dráhy, a.s.

Projektant: EKOREX-PROJEKT
Termín realizace: 09/2010 - 06/2011
Cena díla: 17.672.040,- Kč (sanitární kolej)
3.241.603,- Kč (PHM)

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce původní „dezinfekční“ koleje č. 202 a rekonstrukce technologie PHM u koleje č. 201 v žst. Kralupy nad Vltavou pro potřeby Depa kolejových vozidel Praha - PJ Kralupy nad Vltavou.

Výše uvedené výkony byly provedeny řádně a odborně, v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Stavební práce provedla firma SGJW Hradec Králové spol. s r.o. v dobré kvalitě, za dodržení TKP a příslušných předpisů a norem. Stavba byla řádně dokončena k dohodnutému termínu a předána bez vad a nedodělků.