"Plnění Vašich požadavků a přání prokazují výsledky naší práce."

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Hlavním oborem naší činnosti jsou již od doby našeho vzniku železniční stavby a s tím související stavební práce. Firma si za dobu své existence vybudovala pevnou pozici v oboru železničních, dopravních  a pozemních staveb. Při své práci používáme nejmodernější technické vybavení a díky bohatým zkušenostem našich zaměstnanců a znalostem prováděných technologií při vlastní realizaci se podílíme také na výstavbě nejnáročnějších stavebních celků, souvisejících s výstavbou železničních koridorů na území ČR.

 

Mezi hlavní činnosti firmy patří:

  • Novostavby a rekonstrukce železničních tratí a vleček
  • Stavby mostů a propustů, opěrných a zárubních zdí
  • Výstavba a rekonstrukce pozemních staveb
  • Projekční a inženýrská činnost
  • Dohlédací činnost, měření, diagnostika
  • Pronájem mechanizace
SGJW Hradec Králové spol. s r.o. - netfirmy.czDopravní stavby - netfirmy.cz